facebook youtube
sk | en | de | hu

Domos Day v Maďarsku - úspešná akcia pre rodiny v okolí Dunaja

V rámci projektovej aktivity E.10 sa uskutočnila úspešná akcia pre verejnosť - rodiny s deťmi v okolí Dunaja v dedinke Domos. Túto akciu zorganizoval projektový partner - Riaditeľstvo Národného parku Dunaj - Ipeľ (DINPD). Akcia sa konala 10. septembra 2016 a mala asi 400 návštevníkov z okolia. V rámci tohto dňa bol predstavený projekt LIFE, jeho ciele a očakávané výsledky. Uskutočnili sa exkurzie so sprievodcami do okolia a výlety na kanojkách. Boli pripravené vieceré sprievodné akcie pre deti a prezentovali sa aj rôzne environmentálne neziskové organizácie. 

Domos day

Domos day 3

Domos day 4

Domos day1