facebook youtube
sk | en | de | hu

Detské letné tábory na Veľkom Léli sú v plnom prúde

Od druhého júlového týždňa prebiehajú detské letné tábory na Veľkom Lély (projektová aktivita E.7). V priebehu týždňových turnusov deti spoznávajú krajinu lužných lesov, jej výnimočnosť, dôležitosť jej ochrany a pravidleného extenzívneho hospodárenia pre jej zachovanie. Sú celé dni von v prírode tak ako to bolo niekedy bežné. Dozvedajú sa, prečo je dôležité na Veľkom Lély pásť rôzne druhy pôvodných domácich druhov zvierat (vodné byvoly, kone, kravy, kozy a ovce) a učia sa ako sa treba správne o nich strarať. Počas táborov spoznávajú pôvodné druhy stromov, rastlín, a zvierat (chrobáky, makkýše, kôrovce, drobné cicavce a pod.), zažívajú proces výroby syrov z nadojeného mlieka, sami sa starajú o domáce zvieratá. 

Vedúci táborov im vysvetľujú históriu tohoto miesta,  fungovanie vodného režimu v dunajských ramenách, a zámery projektu LIFE Dunajské luhy na jeho zlepšenie.  Na vlastnej koži zažívajú spolužitie človeka s prírodou. Priamo v teréne môžu deti spoznať rozdiely medzi neudržiavanými časťami a časťami, na ktorých je vykonávaný pravidelný manažment (porovnávajú druhové zloženie a vzhľad krajiny). Domov si odnášajú množstvo neopakovateľných zážitkov a pocit spolupatričnosti s týmto miestom čo je dôležité pre nich aj pre túto krajinu.

deti pri ramene Dunaja

Huculy

jazdenie deti

Dunaj

poznavanie mäkkýšov

kolko ich tu je

kostka

kostky na rukach

na voze

obed pod topolom