facebook youtube
sk | en | de | hu

DANUBEPARKS STEP 2.0

Šanca pre modrý Dunaj - výstava najlepších prác v Bratislave

10.10.2013 - Šanca pre modrý Dunaj - výstava najlepších prác v Bratislave

Od 11. 10. do 10. 11. 2013 majú milovníci Dunaja možnosť prísť si pozrieť putovnú výstavu zo súťaže umeleckých študentských diel s názvom "Šanca pre modrý Dunaj" do Shopping Palace Zlaté piesky. Slávnostné zahájenie výstavy, spojené s odovzdávaním cien pre účastníkov z bratislavského kraja bude 11. 10. 2013 o 16.00 v priestoroch Shoppping Palace.
Šanca pre modrý Dunaj - súťaž

08.02.2013 - Šanca pre modrý Dunaj - súťaž

Cieľom tejto súťaže je prostredníctvom umenia – výstavy výtvarných prác, zameraných na ochranu prírody, zvýšiť povedomie a upevniť záujem o ochranu prírodných ekosystémov u širokej verejnosti, hlavne u mladých ľudí. Výtvarná súťaž a výstava majú byť inšpiráciou a nástrojom v snahe prilákať a zapojiť verejnosť do zachovania a ochrany Dunaja a delty Dunaja.
logo Danuparks step 2.0 (internet)