facebook youtube
sk | en | de | hu

LIFE Program céljai

Image
LIFE+ 

A LIFE+ program az Európai Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi eszköze.


A LIFE + feladata támogatni az unió környezetvédelmi politikájának és jogrendszerének kialakítását és implementációját, mindenekel?tt a 6. környezetvédelmi program céljainak megvalósítását és az ebb?l származó tematikus stratégiák és az európai értékkel kiegészített projektek támogatását.


Az Európai Parlament és Tanács (EK) a környezetvédelmi pénzügyi alapról szóló (LIFE+) 2007. május 23-iki 614/2007 számú rendelete


A LIFE+ három elemb?l áll:
— LIFE+ „Természet és biodiverzitás”, 
— LIFE+ „Környezetvédelmi politika és irányítás”, 
— LIFE+ „Információ és kommunikáció”. 

A LIFE program hivatalos oldala:
http://ec.europa.eu/environment/life 

A LIFE+ nemzeti központjának hely

A Szlovák Köztársaság környezetvédelmi minisztériumának 
A környezetvédelmi programok és projektek szakosztálya 
A programok osztálya 
Mgr. Silvia Halková 
Tel: 02 / 59 56 2400 
silvia.halkova@enviro.gov.sk 
www.enviro.gov.sk