facebook youtube
sk | en | de | hu

CHVÚ Dunajské luhy - Gabčíkovo

Lokalita sa nachádza neďaleko Gabčíkova, kde sa na území s veľkosťou 10 ha (tri oddelené, ale susediace časti) realizovala obnova lúk na ornej pôde. V minulosti bolo toto územie poľnohospodársky využívané. Na obnovu sa použila špeciálna zmes pôvodných druhov tráv a byliniek, ktorá bola vysiata v apríli 2014.