facebook youtube
sk | en | de | hu

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)   autor: Kovarík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 100 párov.

Hniezdič a migrant. Stav ochrany – ohrozený.

V súčasnosti existujú v projektovom území tri hniezdne kolónie chavkošov nočných. Hlavnými faktormi, ktoré zredukovali počet kolónií a celkovú veľkosť populácie chavkoša nočného v projektovom území bolo zničenie mŕtvych ramien a podobných mokradí a zmenený vodný režim. Ďalším negatívnym faktorom je nedostatok potravy. Počas 20. storočia tu boli aj ďalšie a populácia bola výrazne vyššia. Chavkoš nočný sa zdá byť extrémne citlivý na pokles vodnej hladiny. Ochrana chavkoša nočného by mala pozostávať z obnovy vyschnutých riečnych ramien, zlepšenia potravnej ponuky (najmä ryby) a udržiavania pokoja v hniezdnych kolóniách.