facebook youtube
sk | en | de | hu

17.10.2014 - Budovanie stavidla na Červenom kanáli

Červený kanál (Čiližská Radvaň): vybudovaním stavidla na Červenom kanáli bude dosiahnutý optimálny hydrologický režim podzemnej vody v mokradi, prostredníctvom regulácie výšky vodnej hladiny v Hanskom a Červenom kanáli.