facebook youtube
sk | en | de | hu

Biotop


Hraboš severský panónsky je druhom obývajúcim močiare, bažiny, luhy alebo brehy s hustou vegetáciou. Jeho nároky na prostredie sú špecifické, uprednostňuje stanovištia s pravidelným vodným režimom (stabilná hladina spodnej vody, pravidelné záplavy) a súvislým porastom vlhkomilnej vegetácie prevažne ostrice (Carex sp.) vytvárajúcej v podmočenom teréne vyvýšené útvary – bulty.

Biotopy hraboša severského panónskeho:

Ostrice tvoriace bulty   Zmiešané porasty trstín, ostríc a pálok

             Ostrica vytvárajúca bulty                       Zmiešané porasty ostríc, trstiny a pálky