facebook youtube
sk | en | de | hu

29.11.2011 - Vernisáž výstavy na Ministerstve životného prostredia v Bratislave

výstava

Objaviť a zviditeľniť krásy dunajskej prírody s možnosťou ukážky dokonalého súladu sily rieky počas povodní a procesu tvorby novej pôdy a lesa, ale aj možnosť priamo sa zapojiť do zostavenia unikátnej mapovej skladačky Dunaja i potravinového reťazca nášho najväčšieho dravca orliaka morského. To všetko je súčasťou výstavy, ktorú dnes na pôde envoironrezortu otvoril minister životného prostredia Józsefa Nagya. Určite by si ju nemali nechali ujsť školské skupiny, ani rodiny so zvedavými deťmi ako aj všetci tí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o bohatstve rieky spájajúcej európske krajiny. Výstava na pôde ministerstva (Ľ. Štúra 1, Bratislava) potrvá do 8. januára budúceho roka. Táto interaktívna výstava realizovaná v rámci projektu Life+ vznikla vďaka medzinárodnému slovensko – maďarskému projektu Ochrana vtáctva Podunajska. Koordinátorom projektu je Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ.

 

Témy výstavy - ako ochrana vzácnych druhov vtáctva okolia Dunaja, obnova ich prirodzených životných podmienok, schopnosť prirodzených lužných lesov zadržať značné množstvo vody pri povodniach, ale aj revitalizácia starých riečnych ramien a obnova prirodzeného charakteru brehov sú zaujímavé nielen pre obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti Dunaja, ale aj pre iné regióny Slovenska.

Priestor na tvorivosť a hru ponúkajú aj ostatné časti výstavy. Tou je bezpochyby veľká mapová skladačka Žitného ostrova – oblasti, ktorá vďačí Dunaju za úrodnú pôdu a najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe alebo Dunajská ponorka, v ktorej sa dá spoznať tajomný svet pod hladinou Dunaja, hra o prírode na magnetickej tabuli a mnohé ďalšie.

Súčasťou výstavy sú aj maľované panely znázorňujúce cyklus života riečnej krajiny. Obrazy návštevníkov postupne prevedú z prostredia samotnej rieky do okolitých lužných lesov. Zároveň ich oboznámia s druhmi stromov rastúcich pri brehoch rieky. Pochopia, ako sa vŕby vyrovnávajú s prebytkom vody, ale aj to, ako sa postupne mení tvrdosť dreva týchto drevín. Súčasťou výstavy sú aj drevené modely vtákov v životnej veľkosti, ktoré sú umiestnené vo verných napodobeninách svojich skutočných hniezdisk.

Výstava bola vytvorená vďaka medzinárodnému slovensko-maďarskému projektu Ochrana vtáctva Podunajska. Pripravená je v slovenskom aj maďarskom jazyku a doplnená o odborný výklad významu jednotlivých prvkov, čo poskytuje ucelený obraz o kolobehu života v okolí našej najväčšej rieky.

tlačová správa