facebook youtube
sk | en | de | hu

21.11.2011 - Otvorenie zrevitalizovaného ramenného systému Szárazerdei

Rieka Dunaj predstavuje prirodzenú hranicu Slovenska a Maďarska, ale súčasne vytvára prepojenie oboch štátov v podobe spoločného a v Európe unikátneho prírodného bohatstva – vnútrozemskej delty Dunaja. V rámci medzinárodného projektu LIFE „Ochrana vtáctva Podunajska“ spolupracujú štátne a mimovládne organizácie spolu s vedcami na zlepšení stavu prírodného prostredia narušeného ľudskou činnosťou. Výsledkom tejto spolupráce je aj slávnostné napustenie revitalizovanej ramennej sústavy Szárazerdei v celkovej dĺžke 1,2 km, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2011 v blízkosti obce Dunakiliti.

Revitalizácia ramennej sústavy Dunaja v maďarskom Szárazerdei

Túto významnú a súčasne náročnú aktivitu realizoval maďarský partner projektu – Severodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd (EDUKÖVIZIG). Riaditeľ spoločnosti Emil Janák v slávnostnom príhovore povedal: „Keď nás slovenská strana požiadala o spoluprácu, boli sme radi, pretože ochranu vtáctva danej oblasti považujeme za dôležitú. Na tomto mieste kedysi existovalo živé rameno, ktoré však ľudským zásahom stratilo kontakt s korytom Dunaja, čo výrazne ovplyvnilo celú oblasť. Dnes vrátime tomuto územiu vodu, čím vytvoríme vhodné podmienky pre mnohé druhy vtákov, ktoré tu znova nájdu svoj domov.“

Cieľe projektu Ochrana vtáctva Podunajska

Predseda BROZ a manažér projektu Tomáš Kušík oboznámil prítomných s hlavnými cieľmi projektu, medzi ktoré patria okrem revitalizácií resp. sprietočňovania dunajských ramien aj obnova vodného režimu mokradí, vybudovanie rybovodov, obnova nížinných lúk, vysádzanie pôvodných druhov drevín v lužných lesoch a obnova hniezdnych biotopov kolmých riečnych brehov. Súčasne zdôraznil význam spolupráce v rámci prebiehajúcich a pripravovaných projektov: „Počas príprav a komunikácie s maďarskou stranou sme našli mnohé spoločné témy, ktorým by sme sa chceli aj naďalej venovať. BROZ vidí veľký priestor pre budúce spoločné aktivity“.

Obnovenie riečneho ramena Dunaja

Obnovenie riečneho ramena pozitívne hodnotia aj miestni obyvatelia. „ Okrem toho, že mnohí sa pamätajú, ako oblasť vyzerala pred vysušením pôvodného ramena, vzniklo tu viacero pracovných miest, z čoho sa veľmi tešíme“ povedal v závere programu István Krankovics, majiteľ spoločnosti, ktorá realizovala potrebné práce priamo v teréne.
Podobné práce sú naplánované v roku 2012 aj na Slovensku. BROZ a Vodohospodárska výstavba, š.p. by mali v rámci projektu Ochrana vtáctva Podunajska realizovať obnovu vodného režimu Medveďovského a Veľkolélskeho ramena.

tlačová správaSzárazerdei